Připravenost stavby

Požadavky na připravenost stavby před realizací strojních sádrových omítek:

 1. voda (pitná nebo dle ČSN 732028), minimální stálý tlak 250 kPa, teplota max. 30 °C, stabilní přívod bez přerušení dodávek zakončeno např. kulovým ventilem ¾ coul

 2. přívod elektrické energie, tj. minimálně 1 (jedna) elektrická zásuvka 380 V/32 A, jistič 25B, připojená a plně funkční na základě platné el. revize, stabilní přívod bez přerušení dodávek

 3. v zimním období kompletně uzavřená stavba a teplota podkladu min. +5° C (to je teplota vzduchu cca +10 °C)

 4. podklad pro omítání musí být suchý (cihla, zdivo, omítka: < 3 %, pórobeton: < 4 %)

 5. elektro krabičky odsadit od stávajícího zdiva maximálně 8 mm do roviny

 6. zaházené veškeré rozvody po elektrice, vodě a odpadech

 7. kovové části ošetřit základním nátěrem, případně ještě přetáhnout lepidlem a sklo vláknitou tkaninou (perlinkou)

 8. očistěná PUR pěna kolem výplní otvorů a v případě použití parotěsné pásky její přilepení k podkladu (špaletě, nadpraží, parapetu)

 9. zakrýt rozvody na podlahách v místech kde bude vyšší pohyb pracovníků při transportu materiálu ke stroji (chodby)

 10. vyklizená stavba

 11. zpevněná příjezdová cesta k místu realizace pro bezproblémový příjezd vozidla s hydraulickou rukou (cca 25 tun), nebo vozidla pro přistavení a zásobování sila

 12. uzamčené a zabezpečené prostory pro uskladnění nářadí a materiálu, tak aby nemohlo dojít bez překonání překážky k odcizení / poškození