+420 602 594 062

Interiérové strojní sádrové omítky

Přírodní, ekologické omítky a stěrky ze sádrovce

Jemné jednovrstvé strojní sádrové omítky a stěrky – materiály z přírodního sádrovce – jsou určeny k omítání veškerého zdiva v interiéru. Svými vlastnostmi splňují všechny nároky moderního stavitelství. Sádra je výjimečná především proto, že je schopna sama regulovat vlhkost, proto pomáhá udržovat příjemné mikroklima.

Strojní sádrové omítky a stěrky v případě větší vlhkosti v místnostech vlhkost absorbují a později ji opět uvolňují do ovzduší. Současně tak umějí absorbovat i teplo, a tím zajišťují rovnováhu teploty stěn a vnitřního prostoru. Strojní sádrové omítky jsou vhodné na všechny typy podkladu. Mají nejen dekorativní a estetické vlastnosti, ale též splňují náročné stavebně-fyzikální požadavky všech vnitřních prostor. Jsou proto exkluzivním materiálem pro řešení interiérů.

Omítky patří mezi tradiční technologické postupy pro úpravu vnitřních povrchů staveb. Určují estetickou stránku finálního povrchu, jeho kvalitu a samozřejmě i ochranu proti mechanickému poškození. Každý výrobce se snaží přinášet na trh své vlastní receptury, neboť tlak na kvalitu a komfort ze strany uživatelů je veliký.
Omítky mohou rovněž ovlivňovat hodnotu okolního prostředí, ve kterém bude uživatel pracovat nebo žít. Vedle klasických vápenných či vápenocementových omítek hrají prim omítky sádrové.

Vlastnosti strojních sádrových omítek

Je možné samozřejmě použít zvlhčovač vzduchu, ale, pokud jste tuto informaci ještě nezaznamenali, jedním z osvědčených způsobů jak mikroklima v bytě zpříjemnit, je použít strojní sádrové omítky. Ty v případě nadbytku vzdušné vlhkosti v místnosti dokáží vlhkost absorbovat a později opět uvolnit do ovzduší. Strojní sádrové omítky plní funkci přirozeného automatického zvlhčovače s absencí jakékoliv obsluhy! Výsledkem je, že v místnosti opatřené sádrovou omítkou, je stabilní a příjemné klima.

Strojní sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo. Mezi teplotou stěn a vnitřního prostoru existuje vzájemný poměr. Je-li tento vztah v rovnováze, tak je pro člověka v dané místnosti nejpřijatelněji. To bezezbytku splňují strojní sádrové omítky se součinitelem tepelné vodivosti 0,25 až 0,35 W/mK. Strojní sádrové omítky proto udržují vysoké pohodlí v interiéru a dokonce šetří energii.

Vysoká přilnavost a rychlost

Strojní sádrové omítky jsou dokonale lepivé. Z těchto důvodů přilnou téměř ke všem běžným stavebním podkladům – betonu, pálené cihle, pórobetonu. Tato vlastnost je zvláště výhodná při omítání stropů a výhodu ocení každý, zejména v místech, kde jsou vysekány rozvody, nebo kde jsou jiné nerovnosti podkladu, např. špalety, překlady apod.

Strojní sádrové omítky jsou vysoce univerzální a lze je použít téměř všude, včetně sklepu, stropu, kuchyně nebo koupelny. Je třeba také říci, že sádrová omítka RIGIPS výrazným způsobem urychluje stavbu, a to dokonce 2 až 3krát. Strojní sádrová omítka potřebuje v průměrných stavebních podmínkách na vyschnutí cca 10 až 14 dní (omítky s cementem až 28 dní).

Jedna omítka - různé povrchy

K dalším neméně důležitým vlastnostem strojních sádrových omítek patří hladký povrch a jednoduchost zpracování. Strojní sádrové omítky jsou na rozdíl od klasických vápenocementových omítek jednovrstvé a nanášejí se prakticky v jednom pracovním sledu. Pokud to povrch dovoluje, lze je nanášet ve velmi tenkých vrstvách s minimálním odpadem.

Se strojní sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch, tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné, lze je obkládat keramickými obklady, tapetovat i natahovat šlechtěnými omítkami. Pod finální obklad nebo tapetu je zapotřebí použít penetraci.

Požární ochrana

Velmi nestandardní vlastností strojních sádrových omítek je požární ochrana. Jestliže se pozorně zamyslíme nad chemickým vzorcem síranu vápenatého s krystalicky vázanou vodou, tj. CaSO4 x 2H2O, je zřejmé, že v krystalové skladbě jsou uloženy 2 molekuly vody. Při teplotním zatížení se toto množství uvolňuje jako „hasící“ část. Při teplotním působení se uvolní vodní pára, která zabrání vzniku požáru jako parní stěna.

Zpracování strojních sádrových omítek

Strojní sádrové omítky lze spolehlivě a rychle zpracovávat jak ručním, tak strojním způsobem. Ve většině případů nevyžadují podklady žádné speciální úpravy. Výjimkou jsou nesavé prefabrikované betony nebo naopak vysoce nasákavé podklady (pórobeton). V prvním případě je zapotřebí opatřit podklad prostředky, které zvyšují přilnavost například kontaktní penetrační nátěr.

Ve druhém případě použijeme prostředek snižujícím nasákavost, ideálně (ředěný 1:3 s vodou). Standardním použitím penetrace v ředění se třemi díly vody zajistíme rovnoměrnou nasákavost podkladu, rovnoměrné tuhnutí omítky a tím rovnoměrnost vlastností pro rozfilcování a uhlazení omítky. Podklad musí mít minimálně +5 °C (tj. teplota vzduchu cca 10 °C), musí být suchý (zbytková vlhkost do 3 %). Ze stěny musí být odstraněny nesoudržné části a zbytky bednících olejů. Silně zaprášené podklady je třeba mechanicky očistit např. smetákem nebo kartáčem. Spáry u zdiva, které jsou širší a hlubší více než 5 mm je třeba vyplnit, jinak se můžou projevit jejich stopy na výsledné omítce.

Strojní sádrová omítka pro ruční zpracování představuje materiál se zvýšenou přídržností na obvyklé stavební, ale zejména betonové podklady. Nanáší se v minimální tloušťce 5 mm. Čas pro zpracování je minimálně 100 minut a výsledkem je hlazená struktura povrchu. Orientační spotřeba materiálu je 1 kg/m2 na každý milimetr tloušťky při absolutní rovinnosti zdiva.

Omítky pro strojní zpracování

Pro zpracování a aplikaci strojních sádrových omítek používáme omítací stroj PFT G4. Kvalitní zpracování ovšem začíná správným zamícháním v PFT omítačce. Sádrová omítka pro strojní zpracování je určena pro stěny i stropy omítané na podklady jako beton, pálené cihly, plynosilikátové tvárnice pro přesné zdění, ale i cementotřískové desky.

Hlavní výhody strojních sádrových omítek a stěrek

 • zajišťují prodyšnost zdiva díky svému nízkému difúznímu odporu
 • mají schopnost přijímat a uvolňovat vzdušnou vlhkost
 • regulují klima uvnitř místnosti
 • mají schopnost lepšího přenosu drobného pnutí v podkladu
 • rozmíchané s vodou zvyšují objem
 • zpracovávané směsi a na rozdíl od tradičních omítek zvyšují vydatnost
 • nemusí se brousit
 • jsou vhodné i pro začištění drážek po elektro- a vodoinstalaci
 • jsou dokonale hladké, nedrží se na nich prach, a proto jsou vhodné pro alergiky
 • umožňují aplikovat různé malířské techniky a plastické dekorace
 • neabsorbují pigmenty barev ani následných nátěrů – není třeba často malovat
 • jsou nejlepším materiálem pro opravu ostění oken a dveří při jejich výměně
 • zamezují vzniku plísní

Hlavní oblasti použití:

 • celoplošně aplikované omítky na stěny i stropy v interiéru s obvyklou vzdušnou vlhkostí, vč. domácích kuchyní a koupelen
 • finální úprava před malováním a tapetováním
 • lokální vysprávky stávajících omítek
 • začištění drážek pro instalace
 • oprava ostění oken a dveří při jejich výměně

Připravenost stavby

Požadavky na připravenost stavby před realizací strojních sádrových omítek:

 1. voda (pitná nebo dle ČSN 732028), minimální stálý tlak 250 kPa, teplota max. 30 °C, stabilní přívod bez přerušení dodávek zakončeno např. kulovým ventilem ¾ coul

 2. přívod elektrické energie, tj. minimálně 1 (jedna) elektrická zásuvka 380 V/32 A, jistič 25B, připojená a plně funkční na základě platné el. revize, stabilní přívod bez přerušení dodávek

 3. v zimním období kompletně uzavřená stavba a teplota podkladu min. +5° C (to je teplota vzduchu cca +10 °C)

 4. podklad pro omítání musí být suchý (cihla, zdivo, omítka: < 3 %, pórobeton: < 4 %)

 5. elektro krabičky odsadit od stávajícího zdiva maximálně 8 mm do roviny

 6. zaházené veškeré rozvody po elektrice, vodě a odpadech

 7. kovové části ošetřit základním nátěrem, případně ještě přetáhnout lepidlem a sklo vláknitou tkaninou (perlinkou)

 8. očistěná PUR pěna kolem výplní otvorů a v případě použití parotěsné pásky její přilepení k podkladu (špaletě, nadpraží, parapetu)

 9. zakrýt rozvody na podlahách v místech kde bude vyšší pohyb pracovníků při transportu materiálu ke stroji (chodby)

 10. vyklizená stavba

 11. zpevněná příjezdová cesta k místu realizace pro bezproblémový příjezd vozidla s hydraulickou rukou (cca 25 tun), nebo vozidla pro přistavení a zásobování sila

 12. uzamčené a zabezpečené prostory pro uskladnění nářadí a materiálu, tak aby nemohlo dojít bez překonání překážky k odcizení / poškození

Naší hlavní činností je dodávka a realizace vnitřní sádrové omítky, která dělá téměř 100% objemu našich prací.

Telefon

+420 602 594 062

E-mail

info@radepy.cz

Adresa

Komenského 248, 588 56 Telč